แมคคานิคอลซีล,Mechanical Seal -ซีลปั๊มน้ำ- ซีลปั๊มสารเคมี     Mechanical seals are state-of-the-art when it concerns the sealing of rotating shafts. Pumps, agitators, expansion joints and other "rotating equipment"

 ผลิต-ซ่อม และจำหน่าย แมคคานิคอล ซีล ใช้กับปั๊มน้ำทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ  ซีลปั๊มน้ำ ซีลปั๊มสารเคมี

SEALPRO MECHANICAL SEAL designs, manufactures and distributes mechanical seals, sealing systems and parts to customers worldwide.

Mechanical seals are state-of-the-art when it concerns the sealing of rotating shafts. Pumps, agitators, expansion joints and other "rotating equipment"


ซีล สปริงเดี่ยว JIS / DIN / ANSI วัสดุยาง EPDM / NBR / Viton

A mechanical seal is a device that helps join systems or mechanisms together by preventing leakage (e.g. in a plumbing system), containing pressure, or excluding contamination. The effectiveness of a seal is dependent on adhesion in the case of sealants and compression in the case of gaskets.

Our range of mechanical seals is the widest available in today's market. Combining advanced, thoroughly proven technologies with extensive industry

Cartex Single seals. Single seal; Cartridge; Balanced; Independent of direction of rotation

 

แมคคานิคอล ซีล มาตรฐาน / Mechanical Seal Standard Type

ต้องการใบเสนอราคา หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรองแบบฟอร์ม ทางบริษัทฯจะรีบดำเนินการทันที
Visitors: 15,042