แมคคานิคอล ซีล -เซรามิค โคทติ้ง ปั๊ม -ซ่อมปั๊มนำ้อาคารสูง/โรงพยาบาล/โรงแรม/โรงงานอุตสาหกรรม/ห้างสรรพสินค้า

 

 -แมคคานิคอล ซีล , Mechanical Seal

-ซ่อมแมคคานิคอลซีล,Repair Mechanical Seal

-จำหน่ายปะเก็นเชือก ,Packing Seal

-ซ่อมโรตารีจ๊อย, Repair Rotary Joint

-ซ่อมชุดGear-Motorคูลลิ่งทาวเวอร์
- Ceramics Coating PUMP

-ซ่อมปั๊มและมอเตอร์   อาคารสูง/โรงพยาบาล/โรงแรม/โรงงานอุตสาหกรรม

 


จำหน่ายMechaical Seal : 

-Mechanical Seal ตามมาตฐาน

-Mechanical Seal งานรับทำตามแบบ,ตามตวอย่าง

               

  (ต้องการรายละเอียดในสินค้าและบริการ กรุณาคลิกที่ภาพ)ซ่อมMechanical Seal-Agitator

        

-Lapping

-เปลี่ยนหน้าFace

-เปลี่ยนOring Oil Seal

-รับประกันงานซ่อม1ปี

  (ต้องการรายละเอียดในสินค้าและบริการ กรุณาคลิกที่ภาพ)


 ปะเก็นเชือก Packing-seal 

                                                                      

-ปะเก็นเชือกกราไฟต์,

-ปะเก็นเชือก เทปล่อน

-ปะเก็นเชือกเทปล่อนกราไฟต์

 

 

  (ต้องการรายละเอียดในสินค้าและบริการ กรุณาคลิกที่ภาพ)

 

 

โค็ทติ้งปั๊ม Ceramic Coating

 

Ceramics Coating   :ซ่อมผิวเดิมที่ผุกร่อน สึกกร่อน กัดกร่อน

                                  :ป้องกันการผุกร่อน การสึกกร่อน การกัดกร่อน

 

                            

 -ซ่อมผิวเดิมที่สึกกร่อนมาแล้ว casing pump ,ใบพัด impeller

-ป้องการการสึกกร่อนของcasing pump และ ใบพัดImpeller จากการเสียดสีของParticle

-ป้องกันการกัดร่อน ของCasing และ Impeller Pump จากสารเคมีที่กรัดกร่อนสูง

-ลดค่าใช่จ่ายจาการที่ต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่

  (ต้องการรายละเอียดในสินค้าและบริการ กรุณาคลิกที่ภาพ)


 ซ่อมปั๊ม-มอเตอร์-Root Blower

ซ่อมปั๊ม/OVERHAUL PUMP ปั๊มน้ำ-ปั๊มชิลเลอร์-ปั๊มคอนเดนเซอร์-ปั๊มmulti-Stage

ปั๊มจุ่มSubmerseible Pump: อาคารสูง/โรรงพยาบาล/โรงแรม/โรงงานอุตสาหกรรม

 -เปลี่ยน Bearing

-เปลี่ยนMechanical Seal

-เปลี่ยนOring Oil Seal

-ซ่อมเพลา/ซ่อมHousing Bearing

รับประกันงานซ่อม1ปี

 (ต้องการรายละเอียดในสินค้าและบริการ กรุณาคลิกที่ภาพ)


 

ซ่อมRotary Joint : 

     

-Lapping face

-เปลี่ยนหน้าFace

-เปลี่ยนOring Oil Seal

-เปลี่ยนBearing/Bush Carbon

รับประกันงานซ่อม1ปี

  (ต้องการรายละเอียดในสินค้าและบริการ กรุณาคลิกที่ภาพ)

 

 


 

รับตรวจสอบเครื่องจักรและPreventive Maintenance และReport
ด้วยVibration :
        

(ต้องการรายละเอียดในสินค้าและบริการ กรุณาคลิกที่ภาพ)


 

เพิ่มเพื่อน

กรุณาติดต่อ

สอบถามแมคคานิคอล ซีล
Visitors: 15,042