แมคคานิคอลซีล Type G9,G9A Seat

Mechanical Seal      Type: G9  Seat

Rotary Face: Tungsten Carbide,Carbon ,Silicon Carbide  

Stationary Face: Tungsten Carbide ,Ceramics , Silicon Carbide   

Elastomer : NBR , Viton

 

 

 

***รับงานสั่งทำทั้งตามแบบและตามตัวอย่างเดิม****

Specification Mechanical Seal     คลิกเอกสารข้อมูล

กรุณาติดต่อ

สอบถามแมคคานิคอล ซีล
Visitors: 20,364