แมคคานิคอลซีล Type DS

Mechanical Seal      Type: DS  

แมคคานิคอล ซีล ชนิด Double Seal Back to Back

ใชสำหรับ Pump จุ่ม Submersible Pump

Rotary Face: Carbon , Silicon Carbide   

Stationary Face: Ceramic , Silicon Carbide   

Elastomer : NBR , Viton

Body : 316SS

Spring : 316SS

 

 

***รับงานสั่งทำทั้งตามแบบและตามตัวอย่างเดิม****

 

Catalog Specification Mechanical Seal     คลิกเอกสารข้อมูล

ต้องการใบเสนอราคา หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรองแบบฟอร์ม ทางบริษัทฯจะรีบดำเนินการทันที
Visitors: 20,368