แมคคานิคอลซีล สำหรับ ปั๊มจุ่ม Submersible Pump

 

Mechanical Seal      Type: DS  

แมคคานิคอล ซีล ชนิด Double Seal Back to Back

ใชสำหรับ Pump จุ่ม Submersible Pump

-ปั๊มจุ่มสำหรับบ่อนำ้เสีย

-เครื่องเติมอากาศAerators สำหรับบ่อบำบัด

 

***รับงานสั่งทำทั้งตามแบบและตามตัวอย่างเดิม****

 

กรุณาติดต่อ

สอบถามแมคคานิคอล ซีล
Visitors: 20,368