สินค้าและบริการ

บจก.ซีลโปร จำหน่าย ซีลอุดสาหกรรมทุกชนิด ได้แก่

1)แมคคานิคอลซีล-Mechanical Seal ซีลมาตรฐานตามSpect และMechanical Seal ทำตามแบบ และตามตัวอย่าง

2)ซ่อม,Repair ,recondition แมคคานิคอลซีล Agiator ทั้งCartridge Seal และ Component seal 

-Lapping Face ซิลิคอน ,ทังสเตน ,คาร์บอน ,เซรามิค

-เปลี่ยนหน่าFace

-เปลี่ยน โอริง

3)ปะเก็นเชือก,Packing Seal

-Pure Graphite

-Pure PTFE

-PTFE GRAPHITE(GFO)

4)ปะเก็นแผ่น Gasket Sheet

-Non Asbestos

-Graphite

 

ต้องการรายละเดียดและSpecification คลิกที่สินค้า

เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 20,364