แมคคานิคอลซีล สำหรับ Vertical Multi Stage pump

Mechanical Seal สำหรับ  Vertical Mullti Stage Pump

Grundfos

Lowara Pump

Allweiler Pump

และอื่นๆ

 

***รับงานสั่งทำทั้งตามแบบและตามตัวอย่างเดิม****

กรุณาติดต่อ

สอบถามแมคคานิคอล ซีล
Visitors: 20,369