ซ่อมแมคคานิคอล ซีล

ซ่อมแมคคานิคอล ซีล  ทั้ง Component Seal และ Cartridge Seal-Argitiator

1.เปลี่ยนหรือLapping Rotary - Stationary

2.เปลี่ยน Oing

3.เปลี่ยน สปริง

4.เปลี่ยน/ซ่อม Sleeve

ทั้ง Carbon/Silicon Carbide/Tungsten Carbide/Ceramics

***** รับประกันงานซ่อม6 เดือน-1 ปี******

กรุณาติดต่อ

สอบถามแมคคานิคอล ซีล
Visitors: 20,369