เกียวกับเรา

กลุ่ม บริษัท ซีลโปร จำกัด ประกอบด้วย 2 ส่วน

1.บริษัท ซีลโปร จำกัด

 1.1)ผลิต-จำหน่าย-ซ่อม  แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal)  

 1.2)ลูกค้ากลุ่ม เอทานอล โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งมัน โรงไฟฟ้าเอกชน และอุตสรหกรรมอื่นๆ

1.3)งานซ่อมปั๊ม-ซ่อมมอเตอร์

1.4)งานซ่อมCooling Tower

2.ห้างหุ้นส่วน จำกัด อีดีซีเนตเวิร์ค

  2.1)ดูแลลูกค้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  2.2) อีกทั้งยังดูแลด้านกองทุนรวม การประกันวินาศภัย ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การประกันชีวิตควบการลงทุน

     

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 21,731